Losowe życzenia

Luba moja, na pamiątkę przyjmij ode mnie chociaż cząstkę serca mego zapewnienia, które dla Cię się nie zmienia.