Losowe życzenia

Miłość jest piękna, gdy się kochać umie, i gdy serce to drugie rozumie.