Losowe życzenia

Cudowna, jak boginka stoisz w nagości krasie i wzrokiem swoim wołasz - chodź do mnie mój głuptasie