Losowe życzenia

Jeśli jesteś z kobietą i ona ma rozchylone usta, rozpalone ciało i drży - to spierd****! Ona ma malarie!