Search For smieci In Quotes 1

Abyście czyści i pachnący byli, sale wietrzyli, śmieci wynosili, do szkoły po nauki w radosnych podskokach pędzili.