Search For pieknoscia In Quotes 1

Każdy, kto choć trochę pięknością się żywi, gdy spojrzy w Twe oczy, blaskiem się zadziwi.