Losowe życzenia

Płyną lata, szumią wody, łódka życia mknie.
Choć przeminie Twój wiek młody, nie zapomnij mnie.

Search For parodia In Quotes 1

Czas się naEBać (parodia hasła reklamowego "Czas na EB")