Search For naebac In Quotes 1

Czas się naEBać (parodia hasła reklamowego "Czas na EB")