Losowe życzenia

Najwięcej witaminy mają
polskie dziewczyny.
I to jest prawda, to jest fakt,
dziewczęcy urok, wdzięk i takt.

Search For madra In Quotes 4

Czym się różni mądra blondynka od Yeti? - Yeti podobno widziano.

Milczenie jest złotem, niech więc
mówią kwiaty, każda mądra dziewczynka słucha swego chłopaka.

- Bądź bardzo mądra,
Bądź bardzo miła,
Bądź zawsze szczera,
Miej wszystkie mile zalety
Niech z Ciebie wyrośnie
Ideał kobiety.

Bądź bardzo mądra, bądź bardzo miła, bądź zawsze szczera, miej wszystkie miłe zalety, niech z Ciebie nadal będzie Ideał kobiety.