Losowe życzenia

Zbudujmy świat na ziarenku grochu, i niech wszystko będzie maleńkie oprócz uczuć.