Losowe życzenia

Era nowej Idei, to żyć na Plusie, krzyczeć Heyah i być wśród Samych Swoich.