Losowe życzenia

Ten sms został wysłany w 1990 roku w poszukiwaniu inteligentnych form życia.
Niestety, dotarł do Ciebie, więc operacja zakończyła się niepowodzeniem.