Losowe życzenia

Twój telefon komórkowy wykonał nieplanowaną operację w adresie: x00v8 w module: mobile.
vxd Wciśnij CTRL+ALT+DEL aby zrestartować telefon!