Losowe życzenia

Moje kochanie, wybacz mi me zachowanie.
Chcę być z Tobą we dnie i w nocy.
Chcę byś chciał mej pomocy.
A gdy powiesz - kocham Cię, ja odpowiem - odwal się.