Losowe życzenia

Poetą nie jestem, wierszy nie układam. Lecz Tobie dziadku najszczersze życzenia składam...