Losowe życzenia

Gdy gołąbek czule grucha, niechaj szepnie Ci do ucha, że Cię kocham bo kochałam, ledwie tylko Cię poznałam!