Losowe życzenia

Wiedz że Cię kocham, wiedz, że miłuję i mocno całuję.
Swe życie Ci ofiaruję.