Losowe życzenia

Ile gwiazd na niebie, ile promyczków słońca, tyle mojej słodkiej miłości do Ciebie.