Losowe życzenia

Uśmiech i szczęście niech w Twym sercu gości.
Niech każdy poranek słońcem Ciebie wita.