Losowe życzenia

Bo nie wszystko, czego nie rozumiesz jest złem, które trzeba zniszczyć.