Losowe życzenia

Jaka jest różnica pomiędzy traktorem a krową? - Jak traktor nawali to stoi, a jak krowa nawali, to idzie dalej.