Losowe życzenia

No to cyk (powiedział budzik do zegara); No to kielnia (powiedział murarz)