Losowe życzenia

Jak się urodziłeś, to matka przez dwa tygodnie dugała Cię kijem, bo nie wiedziała, co to jest.