Losowe życzenia

Życie bez Ciebie jest pozbawieniem sensu mojego istnienia na tym świecie.
.
.