Losowe życzenia

Wykreślić ze świata przyjaźń, to jakby zagasić słońce na niebie, gdyż niczym lepszym ani piękniejszym, nie obdarzyli nas bogowie.