Losowe życzenia

Najlepsza chwila poranka wódki czystej pełna szklanka (aluzja do reklamy kawy Jacobs)