Losowe życzenia

Jeżeli nie ma razstania, nie ma słodyczy spotkania.