Losowe życzenia

Moja droga Babunia kocha swego wnuczunia, wnuczek babcie miłuje, zdrowia szczęścia winszuje...