Losowe życzenia

Chodzi lisek koło drogi.
Urwało mu obie nogi, urwało mu obie ręce i nie chodzi biedny więcej.