Losowe życzenia

Otwierając tego sms-a wprowadziłeś właśnie wirusa do swojego telefonu.
W ciągu 5 minut zostanie wykasowana Twoja książka pamięci.