Losowe życzenia

Jeśli alkohol przeszkadza Ci w nauce to.
.
.
rzuć szkołę.