Losowe życzenia

Za flotę radziecką na Morzu Północnym (niech szybko idzie do dna)