Losowe życzenia

Ja życzę wszystkim chłopakom, aby ich dzieciństwo było jak najlepsze i aby trwało jak najdłużej!