Losowe życzenia

Księżyc już wysoko lśni na niebie, ja kotku tak bardzo tęsknię do Ciebie.
Nie mogę spać, bo przed oczami mam wciąż Twą twarz.

Search For marihuanka In Quotes 1

Najlepsza chwila poranka: jabol i marihuanka