Losowe życzenia

Przeżyłam wiele wiosen, ciepłych i zimnych dni.
Lecz nie kochałam nikogo, aż pojawiłeś się Ty.