Losowe życzenia

Oby kac nie był jedynym, kto by się o nas jutro martwił!