Losowe życzenia

Łaska Pana Naszego, jego miłość i dobroć, niech będą światłem Twojej Drogi.