Losowe życzenia

Pójdź, kińże tę chmurność w głąb flaszy...