Losowe życzenia

Na ustach mych jest imię Twe, tak drogie i kochane.
Choć nie wiem, czy Ty kochasz mnie, ja nigdy nie przestanę.