Losowe życzenia

Miłość to gitara, której strun jest wiele, a struna miłości, stoi na czele.