Losowe życzenia

Są ludzie, którzy zostając w naszym życiu na chwilę, zostawiają piękne ślady w naszych sercach.