Losowe życzenia

Gdy będziesz smutny, jak ksieżyc na niebie, przypomnij sobie, że ja kocham Ciebie.