Losowe życzenia

Chciałam pisać list do Ciebie na listku róży, lecz listek mógłby zginąć w chaosie burzy.