Losowe życzenia

Ja mam tkliwą duszę i piersi do kochania.
Ja Cię kochać muszę, choć mi mama wciąż zabrania.