Losowe życzenia

Ideologia Twojej mentalności nie obliguje mnie do prowadzenia z Tobą merytorycznej konwersacjii.