Losowe życzenia

Twój potencjalny debilizm nie obliguje mnie do kontynuacji konwersacji z Tobą.