Losowe życzenia

Nie oczom dla krytyki, lecz sercu dla wspomnień.