Losowe życzenia

Młodzież w stanie nietrzeźwym może spowodować potomstwo