Losowe życzenia

Jesteś kolorowy jak promyk słońca, gdy świeci bez końcaa A ja chmurka na niebie, która wciąż tęskni do Ciebie!