Losowe życzenia

Palma mi odbija.
Przepraszam wszystkich, którzy dostali kokosem.